10 avantatges del Coaching formatiu en lideratge d’equips.

En el món de la petita i mitjana empresa, un dels criteris habituals per promocionar un empleat a una posició de més responsabilitat, és el de reconeixement de mèrits assolits. Aquest reconeixement sol estar avalat per aspectes molt valorats, com són l’alt nivell de compromís demostrat, els objectius assolits, la confiança personal de la direcció, etc.

Tot i això, sovint, una posició de responsabilitat implica haver de liderar un equip de persones. El lideratge d’equips inclou una sèrie de capacitats que pot ser que aquesta persona les porti de sèrie, però també pot passar que no. Merèixer la confiança de dirigir un equip de persones, no implica que les habilitats i capacitats demostrades en l’anterior posició  garanteixin que siguin útils o suficients per al nou càrrec. En aquest cas, un procés formatiu serà convenient per completar les competències que el nou càrrec requereixi.

Sol i núvols a S'Agaró
El Coaching impulsa la formació i la consolidació de futurs líders.

Tanmateix  serà imprescindible que la persona accepti lliurement la responsabilitat que se li proposa. De la lliure acceptació en vindrà la motivació que necessitarà per adoptar els requeriments propis d’aquesta nova responsabilitat. De no ser així, el desenvolupament del nou càrrec naixerà sense la implicació ni la predisposició a adquirir nous rols, cosa que més tard o més d’hora passarà factura no només a la persona, sinó també al seu propi equip i a la direcció de l’empresa.

Així doncs, l’assignació de rols a l’hora de liderar un equip de treball ha de venir determinada pels coneixements, l’experiència i l’actitud de la persona, d’una banda, però també per la seva predisposició a assumir la nova posició i a suplir les mancances que tingui.

En el millor dels casos, aquesta persona rep formació destinada a dotar-la de nous recursos per dur a terme la seva nova responsabilitat. Tot i així, el resultat d’aquestes formacions queda a expenses del que la persona pugui, entengui o vulgui posar en pràctica. La posada en pràctica ve acompanyada de certes dificultats: el fet de posar-s’hi un tot sol, de no ser supervisat, de no poder rebre feedback de ningú, de no poder consultar dubtes. Sobretot en el cas de la petita o mitjana empresa, quan el formador ha finalitzat amb la seva tasca, la persona sol quedar-se sola perquè els seus superiors no tenen el temps o la capacitat de donar continuïtat i consolidar la formació realitzada.

Així doncs, l’èxit de la formació dependrà de l’habilitat i l’esforç de la persona i del seguiment que puguin fer-ne els seus superiors.

En general, en el món de la petita i la mitjana empresa, els recursos destinats a accions formatives solen ser limitats, per tant, cal que estiguin molt ben invertits perquè els resultats siguin molt eficients. La col·laboració d’un coach o mentor resulta d’una gran vàlua per aconseguir que el creixement competencial dels professionals d’una empresa esdevingui una realitat i es sostingui en el temps.

10 Beneficis del Coaching en la formació de lideratge de persones:

  1. Optimització del seu temps i el del seu equip
  2. Aprendre a eliminar problemes abans que a solucionar-los
  3. Impulsar canvis amb confiança més que amb control
  4. Recursos per desenvolupar professionalment el seu equip
  5. Delegar responsabilitats sense por
  6. Potenciar la cohesió, motivació i rendiment de l’equip
  7. Augment del recolzament del propi equip i dels seus superiors
  8. Increment i disposició de l’equip per la consecució de resultats
  9. Guanyar temps personal i qualitat de vida
  10. Reforçament de l’autoestima professional