Per què l’escolta activa és el primer pas de l’autèntica comunicació efectiva?

En tots els àmbits de la nostra societat, la manera de comunicar-nos genera conflictes i disputes de diverses magnituds. En l’empresa, en la família, en grups d’amics, en les xarxes socials, en associacions, en fòrums polítics, en qualsevol lloc, i en el moment en què dues o més persones es comuniquen pot sorgir el detonant de la discussió, la incomprensió, el desacord o el malentès. La comunicació està subjecte a molts factors que en condicionen la seva qualitat com són els valors que ens inspiren, les creences que professem, l’educació que hem rebut, els estats d’ànim que ens dominen, etc.

Però més enllà d’aquests factors, la comunicació, perquè realment sigui efectiva, requereix de la pràctica de certes habilitats. Habilitats que requereixen d’una manifesta voluntat i un cert domini a l’hora d’utilitzar-les, per aconseguir que la comunicació esdevingui una autèntica eina d’entesa, de comprensió i d’acord. Entre aquestes hi ha l’empatia, la intel·ligència emocional, l’assertivitat, el feedback, la sincronia interpersonal, entendre la comunicació no verbal i l’escolta activa.

Sense aquestes habilitats, els missatges que es transmeten estan sotmesos a la interpretació, a la distorsió, a la confusió i a la manipulació. Quan els arguments i opinions que ens arriben no són tractats amb la deguda consideració, es dóna pas als riscos de la incomunicació: baralles improductives que no beneficien ningú, discussions eternes que desvien l’atenció de les coses importants, temps i oportunitats perdudes d’arribar a acords d’interès mutu, etc.

escolta activa
Escoltar activament és com obrir completament la finestra per deixar que entri tot el que ve de fora.

Entre aquestes habilitats, probablement l’escolta activa és l’element primordial, sense el qual és pràcticament impossible que existeixi una comunicació realment efectiva. Escoltar l’emissor del missatge, en tota la seva plenitud, no és una tasca senzilla. És més fàcil i temptador atendre els nostres propis pensaments mentre ens parlen. Així, és molt complicat copsar la totalitat del missatge que rebem.

La vertadera escolta implica silenciar la nostra pròpia veu per posar tots els sentits en el que ens diu l’altra persona. Només per això, escoltar esdevé un esforç considerable. Si a això hi afegim tots els inputs que des de l’exterior ens apressen en el nostre dia a dia, se’ns fa molt més complicat de trobar la manera i el temps de dedicació a una escolta realment plena.

“Totes les coses ja han estat dites, però com que ningú escolta, cal tornar a començar”. André Gide

Escoltar és tenir en consideració l’experiència, l’opinió i els sentiments dels altres. Escoltar significa ajudar a l’altra persona a pensar. És donar-li l’oportunitat d’ordenar les seves idees i expressar-les lliurement. Escoltar és admetre que no tenim totes les respostes i mostrar la nostra disponibilitat a aprendre dels altres. Escoltar té a veure en saber demanar ajuda i saber acceptar-la.

Escoltar és la base de l’intercanvi, de l’enriquiment i de comprometre les persones a lluitar per una causa comuna. Escoltar és el principi on s’origina l’entesa, l’acord i el compromís que suma els esforços de diferents sensibilitats, maneres de veure i de pensar fer les coses. Escoltar és l’ingredient fonamental de la comunicació efectiva, és a dir, de la comunicació que connecta idees, eixampla perspectives i augmenta sinergies.