La PNL, el complement ideal per a la pràctica del Coaching.

La Programació Neuro-Lingüística es defineix com l’estudi de l’estructura de l’experiència subjectiva i del que se’n deriva. Les eines i tècniques pròpies de la PNL ajuden a organitzar la nostra experiència i els nostres recursos amb la finalitat de modelar nous comportaments. Dit d’una altra manera, la PNL permet generar les respostes més adequades per l’assoliment dels nostres objectius.

La PNL disposa de tècniques i estratègies que faciliten en gran mesura el poder transformador del Coaching. Vegem alguns dels pressupòsits bàsics de la PNL i que tenen una relació directa amb la pràctica del coaching:

Gota d'aigua
El significat que donem a les coses depèn d’un mateix
  • El mapa no és el territori. Cadascú respon segons el seu mapa de la realitat i no a la realitat mateixa. La PNL identifica els filtres i els patrons utilitzats a l’hora de llegir la realitat i d’expressar-la de tal manera que deixa al descobert les generalitzacions, les distorsions i les eliminacions que una persona fa de la realitat que l’envolta. Així, el Coaching disposa d’un excel·lent punt de partida per iniciar la persona en un procés de canvi.
  • Els recursos que necessita un individu per realitzar un canvi ja estan dins d’ell. Les tècniques pròpies de la PNL ajuden a extreure del seu interior el potencial que necessita per dur a terme els seus objectius.
  • Les persones seleccionen la millor opció que tenen en cada moment. Un dels moments clau en un procés de Coaching és que la persona prengui consciència d’altres opcions existents i que encara no havia percebut. A vegades, la consecució d’un objectiu comença a fer-se realitat en el moment en què la persona se n’adona que tenia altres alternatives al seu abast que no havia contemplat.
  • Rera tota conducta hi ha una intenció positiva; i existeix algun context en què aquesta conducta és útil i té valor. Una persona pot actuar d’una manera contrària a l’objectiu que s’ha proposat, tanmateix segur que en el seu comportament hi resideix una intenció positiva. Una de les habilitats de la PNL és identificar-la amb la finalitat de fer que la persona aconsegueixi canviar la seva conducta però mantenint aquella intenció positiva.
  • No hi ha fracassos, només hi ha aprenentatge. En un procés de Coaching el prendre acció és el tot. Sense acció no hi ha Coaching. I, l’acció serveix per explorar nou camins, per provar, per equivocar-se, per corregir, per aprendre i conèixer-se millor.

“Cada fracàs ensenya a l’home alguna cosa que necessitava aprendre”. Charles Dickens

  • Tots som responsables de la nostra pròpia experiència, i l’habilitat de canviar el procés pel qual experimentem la realitat és sovint més valuós que canviar el contingut de la nostra experiència de la realitat. Dit d’una altra manera, la PNL ajuda les persones no a canviar la realitat que els condiciona, però sí a canviar la resposta que hi donen.

La PNL guia, dóna més informació, amplia el mapa i finalment transforma quan la persona se n’adona que pot triar una alternativa a la creença o comportament que tenia, tot sol. A partir d’aquí, el Coaching acompanya la persona fins que assoleix els seus objectius de futur.