Coaching + Programació Neuro-Lingüística (PNL), una eina eficaç per millorar les teves relacions personals.

Amb quanta gent ens relacionem al llarg de la nostra vida? De ben segur que amb moltíssima.  Són moltes les persones que arribem a conèixer i que d’alguna manera o altra ens acaben influenciant: família, parelles, amics, companys de feina, caps, professors, també polítics, pensadors, periodistes, i un llarg etc.

Comunicació i relacionsCada una d’aquestes persones té la seva pròpia visió de la realitat, de tal manera que la percep i interpreta en funció d’una sèrie de filtres interns, com poden ser els propis valors i creences, l’educació rebuda o la pròpia experiència. I, a més, cadascú l’explica a la seva manera, en funció dels seus propis patrons lingüístics, producte també, d’aquells filtres. En PNL, existeix una pressuposició bàsica: el mapa no és el territori. Aquesta pressuposició es refereix a que cada persona interactua amb la realitat (el territori) a través del seu propi mapa (els filtres).  Cadascú vol, amb la millor de les intencions,  adreçar-se a tu provant d’explicar-te “la seva realitat”, des de la seva pròpia percepció, des dels seus propis filtres i des del seu propi llenguatge.

Llavors, fixa’t bé què pot passar en el moment en  què reps el missatge de totes i cada una d’aquestes persones:

  • Entens el missatge segons el que t’estant dient?
  • Entens el missatge segons el que creus que et volen dir?
  • Entens el missatge segons el que vols sentir?
  • T’expressen el missatge segons el que creuen que vols sentir?
  • T’expressen el missatge segons el que pensen?
  • T’expressen el missatge segons el que creuen que és la realitat?

Aquestes i altres qüestions indiquen que la comunicació entre les persones pot resultar complicada, essent fàcil que s’origini el malentès, la incomprensió o les discussions.  Tanmateix, el que sí és cert és que la comunicació requereix d’una bona dosi de voluntat per superar els esculls del propi mapa i els dels altres.

El Coaching i la PNL proporcionen eines per aprendre a llegir i interpretar el mapa dels altres.  El Coaching i la PNL poden ajudar-te a millorar la qualitat de la teva comunicació amb les persones que t’importen, pots aconseguir resultats diferents als que estàs habituat i crear i mantenir relacions més saludables.