Un mètode per descobrir el nostre potencial.

Tot procés de coaching comporta un procés d’aprenentatge, concretament un procés d’autoaprenentatge, a través del qual, la persona descobreix, avalua i modifica comportaments, capacitats, creences i valors.

Un procés de coaching situa la persona fora de la seva zona de comfort. Això vol dir que la persona haurà de fer un exercici important de presa de consciència en el qual s’adonarà de què és veritablement allò que desitja aconseguir; haurà de confrontar les seves pors i creences limitants; i haurà de prendre un alt grau de responsabilitat per dur a terme les accions necessàries per assolir-ho.

carretera desert

El coaching és un camí d’aprenentatge, arribis o no al teu destí.

A partir d’aquí l’aprenentatge està garantit perquè el coaching empenyerà la persona a considerar i experimentar diverses opcions que fins llavors no contemplava. Haurà de desaprendre certs hàbits o comportaments que ara no li seran útils, per adoptar-ne de nous. Haurà de canviar, fins i tot, certes creences que la limiten per d’altres que l’ajudin a progressar. Ja ho deia Albert Einstein: “Si vols resultats diferents, fes coses diferents”.

I el millor és que l’aprenentatge està garantit, fins i tot quan la persona no assoleix el seu objectiu final. L’experiència a través del camí recorregut pot ser tant o més valuosa que la consecució última del propòsit inicial. Així doncs, l’aprenentatge que un adquireix sobre sí mateix és un dels valors afegits intrínsecs de la pràctica del coaching.

A continuació, un resum dels:

10 Aprenentatges principals d’un procés de coaching:

  1. Aprens a destriar allò important d’allò superficial.
  2. Aprens com de fàcil és comportar-se d’acord a unes creences no triades.
  3. Aprens que sempre hi ha altres alternatives, més enllà de les que un reconeix.
  4. Aprens que tens unes facultats i habilitats que fins ara ignoraves.
  5. Aprens quins són veritablement els teus límits, els quals van més enllà del que creies.
  6. Aprens a reconèixer els costos reals de no avançar, de no progressar.
  7. Aprens a usar la llibertat de prendre les teves pròpies decisions.
  8. Aprens a reconèixer quins són realment els valors que et mouen i t’identifiquen.
  9. Aprens a identificar i dissenyar els teus propis propòsits professionals i de vida.
  10. Aprens a experimentar i gaudir a mida que avances en el teu propòsit.

“Les persones canvien quan se n’adonen del potencial que tenen per canviar les coses.”  Paulo Coelho