El per què d’explicar bé les coses.

Saber el motiu pel qual hem de fer les coses d’una manera determinada. Conèixer el per què d’uns objectius i no uns altres. Entendre el propòsit de les estratègies o processos de treball que ens ensenyen. Saber-ne la seva utilitat i estar al cas de les conseqüències de la seva no aplicació. Comprendre com afectarà als resultats finals que estem cercant. Veure què representarà pels nostres clients el fet de tractar-los d’una forma o una altra. Ser conscient de com pot afectar el compliment de les meves responsabilitats als altres companys o departaments de l’empresa, així com també, entendre quines conseqüències tenen els comportaments dels altres a la qualitat del meu treball.

Massa sovint els qui tenen la responsabilitat de dirigir un equip de persones no entren a valorar la importància de transmetre aquest tipus d’informació. Per falta de consciència sobre els beneficis que podria representar el fet de fer-ho? Perquè les urgències del dia a dia no els permeten dedicar temps a aquests assumptes? Perquè simplement consideren que no és necessari que els seus col·laboradors coneguin més detalls dels estrictament necessaris per procedir a complir amb les seves obligacions?

contribució treball equip
Entendre el sentit de contribució de cada un, en facilita el treball en equip.

Sigui com sigui, aquest tipus de lideratge desaprofita en gran mesura el potencial de compartir informació d’utilitat que enriqueix el compromís de les persones. I, a més, menysté els perjudicis i els costos de no fer-ho, com per exemple:

 • La creença de formar part d’una cadena de treball on cadascú ha d’atendre les seves obligacions sense entendre les dels altres pot generar l’aparició de recels que acaben intoxicant el clima laboral.
 • El sentiment de trobar-se aïllat dins d’un ecosistema on les relacions interpersonals no tenen importància, provoca falta de companyonia i recolzament entre les persones.
 • La inexistència d’una mentalitat col·lectiva imposa un règim on la individualitat està per damunt de l’equip generant un egoisme que no afavoreix els objectius grupals.
 • La manca de sinergia entre les persones d’un mateix equip desaprofita la força del treball en equip augmentant els costos d’eficiència i productivitat.
 • En definitiva, la manca d’informació incideix directament en el compromís personal de les persones i, en conseqüència en la seva falta de motivació.

Es tracta de trencar amb el vell paradigma que les persones són simples recursos humans, entès el terme com a pura mà d’obra. Ara, que estem en l’era del coneixement, el nou paradigma que s’imposa és el de difondre i compartir la informació adequada perquè les persones puguin escollir el seu grau d’implicació, d’iniciativa, de dedicació i d’assumpció de nous reptes. Així doncs, el fet de conèixer el perquè de les coses obre les portes a facilitar unes actituds i comportaments que aniran molt més enllà del que s’espera estrictament segons cada lloc de treball.

10 beneficis de compartir la informació adequada:

 1. Fluïdesa en la comunicació en totes les direccions possibles.
 2. Espais de treball abonats a la iniciativa i a la creativitat.
 3. Facilitat d’assumir la responsabilitat que em pertoca quan conec la dels altres.
 4. Orientació i implicació per la consecució d’objectius.
 5. Alta capacitat de detecció i de correcció d’ineficiències.
 6. Implementar una cultura d’esforços compartits on cada persona convergeix cap els objectius comuns.
 7. Comprensió de les estratègies globals de l’empresa i de com la contribució de cadascú, suma.
 8. L’enfortiment de la cohesió de l’equip, sumant els esforços individuals per multiplicar els resultats de l’empresa.
 9. Augment del compromís i del sentiment de pertinença a l’empresa.
 10. En definitiva, la quantitat i qualitat de transferència en la comunicació d’informació, és directament proporcional al valor de la contribució individual de cada persona.