Transformar valors en progrés constant i experiència útil de lideratge

Ja des de ben jovenets, pares, mestres, familiars ens han educat, entre altres coses, per preparar-nos per la vida adulta i, concretament per la vida professional. Ens han intentat inculcar valors del tipus, esforç, treball, perseverança, determinació, disciplina, puntualitat, etc.

Són valors, tots ells, molt importants, que ajuden a emprendre i progressar, a assolir fites i a mantenir-s’hi. Ser conseqüents amb aquests valors incrementa els nostres coneixements, les nostres habilitats, donen sentit als nostres comportaments i als nostres hàbits, ens guien i ens empenyen cap als nostres propòsits i assoliments, i, en definitiva, alimenten la nostra experiència i carrera professional.

Tanmateix, davant d’un dels reptes més importants que existeixen en l’àmbit professional, per no dir el que més, com és liderar un equip de persones o tota una organització, no tothom té una idea precisa o aproximada de com traduir aquests valors en termes d’efectivitat i solvència. Les nostres creences i allò que hem vist fer en el passat, per bé o per malament, condicionen el nostre comportament.

millora contínua i progrés constant

La millora contínua és el camí, no el destí final.

3 propostes per dotar de forma i contingut els valors que inspiren el lideratge:

  • L’observació de models de lideratge que ens proporcionen guiatge, idees i pautes a seguir. Aprendre dels que excel·leixen en una àrea. Apropar-nos a preguntar als que han arribat abans allà on ens dirigim nosaltres, com s’ho han fet. Llegir sobre aquells que han exemplificat allò que cerquem per aprendre com eren, com vivien, com es comportaven. Prendre com a model els comportaments de les persones que tenim més a l’abast i que representen eficientment aquelles competències que voldríem incorporar a les nostres.
  • La formació i entrenament que ens proporciona eines, mètodes i estratègies per conduir equips cap a l’èxit. No creure’s que ja ho sabem tot només pel fet de tenir una certa experiència o per ocupar un càrrec determinat. No esperar per acollir-se a l’oportunitat d’assistir a una formació o de realitzar una procés de mentoria o coaching. Ser proactiu, demanant o creant l’oportunitat. Rebre formació, llegir un llibre, assistir a conferències o webinars, seguir blogs especialitzats, disposar d’un mentor o coach personal, tot és útil per a entrenar-se.
  • L’experiència pròpia producte d’assajar i equivocar-se. No hi ha res com provar les coses i valorar per un mateix com funcionen. Fer que les coses passin i no esperar que arribin soles. Apostar per la proactivitat com a comportament habitual i relegar la reactivitat a atendre les urgències que obliguen a sortir del guió preestablert. Prendre certs riscos forma part del càrrec del líder, així com també saber avaluar i rectificar quan és necessari.

L’autèntic líder té sempre present que el seu èxit comença en el propi lideratge i que aquest necessita ser permanentment cultivat. Al llarg de la seva carrera viurà un munt de situacions diferents, es relacionarà amb un munt de persones diverses, haurà de fer front a multitud de projectes i reptes. Tot plegat, en conjunt, representa la constatació que el seu lideratge ha d’estar en progressió constant. Entre tots els decàlegs en els quals qualsevol líder s’inspiri, sens dubte, que ha de figurar-hi la millora contínua. Aquest valor permet estar alerta i preparat per atendre qualsevol necessitat que provingui del seu equip i per respondre a qualsevol canvi que exigeixi les circumstàncies que envolten els reptes de l’empresa.

Entendre la millora contínua com a far que il·lumina tota una carrera professional, comporta, implícitament, que el líder reconeix que no té totes les respostes. Però una cosa és no tenir-les i una altra és tenir la capacitat de cercar-les activant tots els recursos que tingui al seu abast.

Observar i aprendre, formar-se i entrenar-se, assajar i equivocar-se, és la millor inversió que el bon líder pot fer per projectar-se cap a l’èxit personal i professional.