Quin és el retorn de la inversió en formació?

Un bon pla de formació cobreix les competències de tipus tècnic dels diferents perfils professionals de l’empresa, com també, les anomenades softskills o competències transversals. Aquestes últimes són les de tipus més personal que afecten a qualsevol persona que ocupi càrrecs rellevants o desenvolupi certes responsabilitats dins l’empresa. Les formacions relacionades amb aquest tipus de competència estan relacionades principalment amb el lideratge i la comunicació.

Així com els aprenentatges assolits en formacions de tipus tècnic solen ser més fàcils d’implementar, fer-ne seguiment i avaluar, no sol ser igual en el cas de les formacions sobre competències transversals. Els aprenentatges tècnics tenen a veure amb les habilitats i pautes de comportament de les persones. En el cas de les competències transversals, la cosa va molt més enllà perquè tenen també a veure amb les nostres pròpies creences i valors i, en definitiva, en la nostra manera de ser. Està relacionat amb el que portem de sèrie i forma part de la nostra identitat.

Si els nostres valors i creences no estan alineats amb els nous patrons de comportament que ens estan ensenyant, se’ns genera un conflicte intern. Aquí radica un dels motius principals pels quals una formació en competències transversals no sempre obté el rendiment desitjat.

Però no és l’únic, hi ha altres Motius del No Retorn de la Inversió en Formació:

  • El pla de formació no està ajustat als objectius i prioritats de l’empresa.
  • Falta d’alineament entre els continguts i la finalitat del programa formatiu i les necessitats reals i els objectius personals dels participants.
  • No existeix un sistema per mesurar l’impacte de la formació a curt i a llarg termini.
  • No existeix un pla per fer el seguiment i els ajustaments necessaris que garanteixin l’adequada implementació dels aprenentatges adquirits.
  • No hi ha els recursos adequats per atendre les exigències dels objectius de la formació.

retorn inversió formació
Per obtenir una collita excel·lent caldrà molt més que la sembra.

Més enllà d’aquestes qüestions, algunes persones clau dins de l’organigrama d’una organització, necessiten una atenció especial i diferenciada de la resta, sigui per la posició que ocupen o per la que poden ocupar en un futur. Necessiten guia i acompanyament, si més no, durant un temps. A voltes, necessiten impuls o consell, a vegades necessiten ajuda per remoure obstacles que els impedeixen de progressar adequadament, a vegades necessiten superar creences limitants o bloquejos emocionals.

Post relacionat: Aprendre a Liderar Equips

Aquí és quan entra en joc la col·laboració d’un coach o un mentor que acompanyi la persona en el procés formatiu, ajudant-la a integrar els canvis que aconsellen els nous aprenentatges adquirits i a mantenir-los en el temps. Només quan la formació rebuda es transforma en acció és quan realment se’n pot mesurar la seva efectivitat i, per tant, determinar si la inversió ha revertit en el resultat esperat.

Post relacionat: Mentoring, un Nou Recurs de Creixement Professional

El desenvolupament en competències relacionades amb el lideratge i la comunicació va de persones que treballen amb persones, no amb eines, màquines o sistemes. Això és el que ho fa diferent. Probablement la feina més difícil del món és liderar un equip de persones perquè aquestes desitgin aconseguir els reptes proposats per l’empresa, des del respecte, el reconeixement, el creixement professional i la satisfacció personal. Així doncs, la capacitació dels líders que assumeixen aquesta responsabilitat, passa per plans de formació que obeeixin les necessitats pròpies de l’empresa, però també que siguin adaptables a les necessitats de cada persona. Només així es pot valorar si ha valgut la pena invertir en les persones que ocupen posicions de lideratge dins l’empresa.