En moments d’incertesa com els que vivim convé tenir una alta capacitat de gestió del canvi.  Allò que ens havia servit durant molt de temps, de cop i volta, deixa de tenir sentit.  Aquelles maneres de fer que ens havien proporcionat bons rendiments, de sobte es mostren totalment inoperants.  Aquells projectes  en els quals havíem dedicat tant d’esforç i dedicació, ara mateix deixen de tenir el mateix sentit.

Quan menys ho esperem, se’ns exigeix adaptar-nos a noves situacions que han arribat sense previ avís.  Noves situacions que trenquen allò conegut per endinsar-nos en allò encara desconegut.  I si no fos suficient, situacions que arriben per quedar-se.

Així doncs, se’ns imposa afrontar nous reptes, cercar alternatives diferents, planificar noves estratègies, atendre noves prioritats i desfer camins que ja no porten enlloc.  Serà convenient obrir-nos a noves possibilitats, reenfocar la nostra energia i detectar noves oportunitats.  Haurem d’acceptar, finalment, que res és per sempre i que el canvi és un atribut permanent en la nostra vida.  Com així també ho ha de ser, la capacitat d’estar en alerta contínua.

equip gestio canvi

Bona part de l’èxit en la gestió del canvi radica en guanyar el compromís de totes les persones implicades.

En aquest sentit, amb tota probabilitat, sorgirà la necessitat de prendre decisions ràpides i d’accelerar canvis estratègics.  I, al mateix temps, sorgirà la probabilitat del risc de la precipitació.  Caldrà mesurar acuradament les opcions de futur.  El dubte i la possibilitat d’error es faran presents al llarg del procés.  Així doncs, serà necessari estar atent als resultats que produeixin les decisions preses.  Caldrà estar preparat per a la reacció, la correcció i l’ajustament de les accions que s’emprenguin.

Tanmateix dins d’aquests processos de canvi hi ha un factor absolutament cabdal a tenir en compte per assegurar-ne la viabilitat.  Es tracta d’involucrar totes les persones afectades.  D’acord que només els qui tenen la més alta responsabilitat  tenen el deure de prendre les decisions més importants, però això no vol dir que els seus equips no s’impliquin en el procés.  De fet, promoure la participació activa de tothom augmenta les probabilitats d’èxit en el futur.

És en moments complicats que  cal assumir noves dificultats, cal prendre decisions ràpides, cal adoptar nous rols i, per suposat, cal assegurar el compromís dels diversos actors implicats.

10 factors de Lideratge que promouen l’èxit en processos de canvi:

  1. Explicar la situació actual que aconsella iniciar un procés de canvi, amb transparència.
  2. Habilitar un espai per l’intercanvi d’idees i per l’expressió de dubtes i opinions.
  3. Informar dels motius que emparen les decisions preses.
  4. Detallar les implicacions tant en processos de treball com en persones.
  5. Mostrar les oportunitats que generen els canvis proposats.
  6. Assenyalar les afectacions negatives de no procedir segons aquests canvis.
  7. Mantenir un flux constant d’informació en cada etapa del procés.
  8. Compartir els indicadors que mesuren el progrés dels canvis implementats.
  9. Demanar  el compromís de totes les persones implicades en l’aplicació dels canvis.
  10. Vetllar per les necessitats i el benestar de les persones al llarg del procés.

Post relacionat: El Sentit de Contribució

Davant la incertesa que generen les situacions de canvi, els lideratges que actuen seguint aquests passos són els que proporcionen l’estat de confiança suficient perquè les persones aportin el plus de compromís necessari per superar aquestes situacions.