Per què liderar un equip de persones cap a un objectiu comú és la feina més difícil del món?

El gran somni de les empreses és aconseguir que totes les persones que formen part de la seva estructura estiguin alineades amb els seus propòsits. Siguin grans organitzacions empresarials o petites empreses, el repte és el mateix. Qui ostenta els càrrecs més elevats dins l’estructura aspira a que tots els seus col·laboradors entenguin, comparteixin i adoptin la visió de futur a través de la qual s’articula tot l’esdevenir de l’empresa.

D’altra banda, les persones que formen part d’una organització empresarial cerquen, en primer terme, el seu propi benestar. Aquest benestar es pot traduir de moltes maneres, en estabilitat, progrés, aprenentatge, reconeixement, guanyar diners, veure món, etc.

Liderar talent persones
L’empresa ha de tenir cura dels seus/seves líders perquè puguin guiar el talent de les persones cap als seus objectius.

La gran virtut del lideratge és compatibilitzar els propòsits de les persones i la visió de l’organització. El lideratge més eficient és el que aconsegueix posar el talent i les capacitats de les persones al servei dels objectius de l’empresa, i, al mateix temps, en disposa els recursos per posar-los al servei de les carreres professionals de cada persona. Fer funcionar tots els engranatges que equilibren les necessitats individuals i els reptes de conjunt és el que impulsa totes les parts als èxits desitjats i a mantenir-los en el temps.

Avui dia el lideratge requereix d’unes competències diferents a les d’un temps enrere. Les empreses estan sotmeses a canvis constants i han d’estar permanentment en alerta. Estem en una època en què l’adaptació al canvi, el treball en equip i la captació i retenció de talent esdevenen els principals eixos que han de formar part de l’adn de les empreses que volen sobreviure en aquest entorn, cada vegada més, competitiu. En plena revolució digital, el talent disposa, cada vegada més, de multitud d’oportunitats arreu del món. Per tant, el gran repte del lideratge, avui més que mai, és captar, cuidar i mantenir el potencial dels col·laboradors.

És imprescindible que les organitzacions cuidin els lideratges interns, transformant-los en un model més eficient, més modern i més humà. Invertir en el lideratge de les persones clau de l’empresa, és vetllar pel benestar de les persones i, al mateix temps, invertir directament en els resultats econòmics a curt i, sobretot, a llarg termini.

Les claus de l’èxit de la missió del lideratge són:

  • Inspirar la visió de futur de l’organització mentre es desenvolupa el sentit de pertinença i participació en un propòsit comú.
  • Comprometre’s amb aquest propòsit comú mentre es fomenta la confiança de tots i cadascun dels membres de l’equip.
  • Promoure aquesta confiança mentre es proporcionen els recursos adequats perquè cada persona desenvolupi la seva pròpia carrera professional.
  • Alinear la progressió de la carrera professional individual de cadascú amb la recerca dels èxits col·lectius.
  • Celebrar els èxits comuns mentre es recompensen els assoliments individuals .

“L’èxit del lideratge està en reconèixer el potencial de les persones, impulsar el seu compromís i guanyar la seva confiança perquè tinguin el desig d’aportar el valor adequat per assolir els objectius del grup”.