Quins són els riscos i costos inherents al càrrec del líder?

Les responsabilitats i els reptes dels líders són múltiples i diversos. La presa de decisions és una constant que a voltes representa una acte quotidià i gairebé inconscient, però, en altres ocasions, esdevé pràcticament un maldecap que convé tractar amb molta cura i meditació. En aquest sentit, diferents factors hi intervenen:

  • El desconeixement de quina és la millor solució a aplicar.
  • La complexitat d’haver de triar entre diverses opcions.
  • La dificultat de determinar els resultats i les conseqüències que se’n derivaran.
  • La gestió del rebuig o la incomprensió dels altres.
  • La urgència imposada pel factor temps.
Solitud del líder
Enlloc està escrit que la solitud sigui un valor.

Tot plegat en condiciona la qualitat dels encerts i també l’aparició d’errors de diagnosi i d’estratègia. Tanmateix, a l’altra cara de la moneda, aquests condicionants poden provocar la no decisió i el conseqüent enquistament del problema i la probable generació d’efectes col·laterals derivats de la no acció.

En aquest cas, els costos a assumir poden suposar un perjudici per les persones i per la pròpia organització:

  • Costos emocionals. Tant per qui pren la decisió, com per a qui els afecta, emocions negatives del tipus: frustració, resignació, ira o deixadesa, poden arribar a afectar no només el rendiment sinó també al compromís de les persones.
  • Costos en el lideratge. El risc que el líder perdi credibilitat i confiança a ulls del seu equip, pot esdevenir encara un cost molt més gran del que en un moment donat calgui resoldre. Un lideratge tocat afecta l’autoritat i la capacitat d’influència a curt i llarg termini i pot acabar afectant al funcionament de l’equip, o pitjor encara, al conjunt de l’organització.
  • Costos de resultats. I, finalment, els objectius es poden veure compromesos perquè al capdavall, la cohesió i la força de les persones és el principal motor a l’hora d’aconseguir resultats. Si aquest motor no rendeix perquè no es prenen segons quines decisions en el moment oportú, difícilment s’arribarà a assolir els reptes esperats.

Realment la càrrega que arrossega el líder sol ser molt feixuga. La bona notícia és que enlloc està escrit que el líder hagi de tenir totes les respostes i ni molt menys que hagi d’estar en possessió del do de la infal·libilitat i de la veritat absoluta.

Un bon líder ha de tenir l’habilitat i, diria que la intel·ligència d’utilitzar els recursos que té al seu abast. L’equip de col·laboradors, les persones clau que formen part de l’estructura departamental de l’organització, els seus propis caps, clients i proveïdors, mentors i coachs, col·legues, amics i companys, persones de confiança en general, etc., tot plegat configura la seva pròpia xarxa professional de contactes i relacions, la qual pot esdevenir molt útil en un moment donat.

Aquí rau la força del grup, de la xarxa, la qual sempre serà més gran que la força individual del líder.

Tant de bo que es pogués tenir l’experiència suficient que ens aconselli en tot moment i en cada situació com ens hem de comportar i quines són les decisions més efectives que podem prendre. L’experiència s’acumula no només gràcies al pas del temps sinó que també la podem engruixir i augmentar-ne el seu valor gràcies als recursos que tenim més a mà i que, a vegades, la ceguesa del qui es considera un líder autosuficient, no veu.

“No hi ha cap problema que no puguem resoldre junts, i molt pocs que puguem resoldre per nosaltres mateixos”. Lyndon B. Johnson