Quan el jefe no ens fa ni cas

Qui més qui menys coneix algú, o potser ens ha passat o ens passa, que té problemes amb el seu jefe. Qui no ha sentit o no ha pronunciat frases d’aquest estil?: “és que no escolta ningú”, “no vol saber res dels altres”, “només li interessen els resultats”, “no em té en compte”, “no confia ni en la seva ombra”, “els treballadors només som números”.

Sens dubte, no són bons indicadors de trobar-nos en ambients fiables i saludables, on existeixin les condicions òptimes pel desenvolupament i creixement professionals de les persones. I, quan, realment, aquesta actitud s’estén al llarg de l’empresa, afectant a la majoria de persones, llavors, tampoc existiran les millors condicions perquè l’empresa superi els reptes necessaris per assolir els èxits que persegueix.

Ben al contrari, probablement estarem en un escenari sense massa expectatives de futur, on els objectius personals de cadascú es dilueixin amargament per culpa de la resignació, la frustració o l’abandonament. Un escenari, fins i tot, on les millors actituds personals es deteriorin per la impotència o per l’adopció de certs comportaments intoxicats per la queixa, la crítica contínua o l’enfrontament.

A vegades, les bones oportunitats sorgeixen de les condicions, aparentment, més adverses.

“Per què els jefes actuen com actuen?”, “Per què són com són?”, “Per què les coses són així i no d’una altra manera?”, “Per què m’ha tocat a mi?” Són preguntes que sorgeixen d’una forma natural. Pretenem cercar respostes que donin sentit a aquelles coses que ens afecten i de les quals no en som responsables directes. En aquests casos, no és gens fàcil trobar respostes satisfactòries.

La qüestió és que no es tracta de res personal, llevat d’algunes lamentables excepcions. En el cas que ens ocupa, simplement, els jefes fan el que fan perquè no en saben més. I, si realment saben fer les coses millors, es troben presos de circumstàncies que els impedeixen comportar-se amb un lideratge més humà.

Cada jefe té o creu tenir unes responsabilitats determinades, cada un té la seva pròpia experiència, la seva formació, els seus valors i principis, la seva manera d’entendre els reptes del dia a dia i la seva manera d’enfrontar-los. Cada un d’ells té la seva capacitat de gestionar la pressió i l’estrès, i no tots tenen l’habilitat de trobar les solucions més encertades o de deixar-se ajudar en els moments de més incertesa. Tot plegat determina el seu model de lideratge, i en conseqüència, el seu comportament i la seva manera de relacionar-se amb els altres.

Davant d’això, la pregunta oportuna seria: Per què esperar que les debilitats del model de qui ens lidera ens condicioni el nostre estat d’ànim, el nostre benestar i el nostre futur professional?

La resposta està en tirar de lideratge, encara que les nostres funcions específiques no estiguin emparades per un càrrec de responsabilitat. En aquest sentit, tots podem fer ús de competències personals relacionades amb el lideratge que només depenen de la voluntat d’un mateix, sense esperar que les coses canviïn per si soles:

  • Triar l’actitud amb la qual volem encarar aquest tipus de situació.
  • Prendre la iniciativa per cercar solucions a problemes que s’enquisten.
  • Adoptar comportaments proactius, abandonant els reactius.
  • Anticipar-se als problemes i evitar anar a remolc.
  • Ampliar i inspirar el nostre cercle d’influència.
  • Analitzar la situació, estudiar opcions i proposar noves alternatives.
  • Cercar el benefici col·lectiu.
  • Exposar-se amb valentia, per demanar permís, per presentar propostes, per recomanar solucions.
  • Escollir els nostres comportaments en funció de valors i no d’estats d’ànim.
  • I, si no, cercar treballar en entorns més saludables.

El lideratge és una elecció, no un càrrec.