Coneix els 10 avantatges que el Coaching Formatiu o Mentoring aporta al teu desenvolupament professional.

Les formacions en el si de l’empresa són habituals a dia d’avui. Estrany seria el cas de trobar una empresa que no contempli cap tipus d’acció formativa. Algunes de les formacions habituals estan relacionades amb el desenvolupament d’habilitats comercials i el desenvolupament de competències de lideratge d’equips. En ambdós casos és molt important que l’aprenentatge realitzat a l’aula vagi seguit d’una pràctica real i d’un seguiment de la mateixa, per consolidar els objectius formatius de l’empresa.

Malauradament no sempre és així. Sovint el treball realitzat a l’aula no va acompanyat d’un treball a fora i molt menys se’n fa un seguiment continuat que asseguri la total integració de la formació per part del treballador. Quan això passa, l’esforç formatiu de l’empresa es queda en un intent i no en una realitat.

Lideratge equips treball

No hi ha èxit en l’esport sense entrenament. Tampoc hi ha formacions profitoses sense entrenament.

D’altra banda, existeixen altres factors que afecten l’aprofitament de les formacions. Són factors relacionats amb la percepció que en tenen els propis destinataris. Els següents comentaris són alguns exemples reals que es poden sentir per part dels assistents a aquest tipus de formacions i que il·lustren com aquests factors incideixen negativament en els propòsits de l’empresa:

 • Sobre la dificultat d’aplicació real: “Ha estat una formació molt interessant, però és de difícil aplicació en el meu dia a dia.”
 • Sobre la seva idoneïtat: “És que a mi no em serveix, perquè no s’adequa al meu lloc de treball.”
 • Sobre la seva utilitat: “Aquesta formació no m’aporta res. Jo ja sé com he de fer la meva feina.”
 • Sobre el suport rebut. “He intentat posar-ho en pràctica, però davant dels dubtes i de la manca d’ajuda al final ho he deixat.”

I un darrer factor que també cal considerar està relacionat amb l’oblit de la informació rebuda, del qual en parlava el filòsof alemany Hermann Ebbinghaus (1850-1909):

 • Un dia després d’haver estudiat i no haver repassat, es pot arribar a oblidar un 50% del que s’ha estudiat.
 • Dos dies després, el que es recorda no arriba al 30%.
 • Una setmana després, amb sort es recordarà poc més d’un 3%.

El Mentoring i el Coaching apareixen com una alternativa eficaç de desenvolupament de les habilitats i competències professionals dels empleats, superant els obstacles propis de les formacions col·lectives i incorporant plans d’acció específics que consoliden els aprenentatges treballats a l’aula.

Aquests són els 10 avantatges principals d’un Programa de Mentoring respecte a una formació estàndard:

 1. El Programa s’adequa a les necessitats concretes de la persona gràcies a la metodologia del Coaching.
 2. El Programa és individual, cosa que permet que el mentor dediqui el temps disponible exclusivament a la persona.
 3. Inexistència d’interrupcions produïdes per les necessitats d’altres companys que sovint impedeixen acabar el programa previst a temps i que a vegades provoquen la desviació de l’atenció dels altres.
 4. La persona té llibertat i confiança per parlar i tractar aquells assumptes més personals perquè està emparada per un contracte de confidencialitat.
 5. La base del treball es realitza sobre casos reals viscuts per la persona, no sobre casos teòrics.
 6. Disseny de plans d’acció específics per projectar a la pràctica el treballat en les sessions.
 7. Avaluació del progrés dels plans d’acció i modificació dels mateixos en funció de l’assoliment dels resultats previstos.
 8. Cada persona necessita el seu temps per assimilar nous aprenentatges. El Programa té la suficient flexibilitat per adaptar-se al seu ritme.
 9. Integració dels coneixements adquirits en les habilitats pròpies de la persona, gràcies al treball personalitzat i al seguiment de la pràctica real.
 10. Possibilitat d’incorporar el Shadow Coaching. Són sessions de seguiment in situ programades dins dels plans d’acció per part del coach/mentor.