Per què es necessita un estil de lideratge diferent en aquest context de canvis constants?

En un entorn com és l’actual, les empreses necessiten augmentar la capacitat de donar resposta a les exigències que imposa aquesta realitat tan complexa i variable d’una manera ràpida i eficient.  Els esdeveniments que condicionen la vida de les empreses i de les persones que hi treballen cada vegada són menys predictius i més incerts.  És per això que difícilment els mecanismes de lideratge i gestió de persones que s’han utilitzat fins ara siguin  els més vàlids.

El món cada vegada va més de pressa.  L’organització del treball que encara ara se sosté en base a sistemes, processos i, sovint, en lideratges antiquats, necessita adaptar-se.  Les velles fórmules van quedant obsoletes i, per tant, ja no aporten el mateix valor.  Necessitem fer les coses de manera diferent per obtenir nous resultats.

finestra mar cel

És hora de deixar enrere les antigues maneres de fer per abastar nous horitzons

En aquest context les noves tecnologies ens aplanen molt el camí, solucionant molts problemes.  Ens faciliten la comunicació, ens ordenen les dades necessàries per prendre les millors decisions, ens fan guanyar temps en un munt de tasques del nostre dia a dia, etc.  Certament, la tecnologia està per ajudar-nos i cal apostar-hi decididament, sense oblidar, però,  que seran les persones les que faran bons els canvis.  Així doncs, cal apostar per la tecnologia i apostar també pel potencial de les persones.

Els grans canvis que necessiten emprendre les empreses no es produiran si no s’aconsegueix involucrar les persones.  L’empresa que no entengui que les persones ja no són simples recursos humans s’està condemnant a quedar fora de joc.  Ha arribat ja l’època en què les empreses han de contemplar dins dels seus plans estratègics invertir en el desenvolupament del potencial de les persones.

Només invertint, no només diners, sinó també, temps i atenció en les necessitats de les persones, les empreses aconseguiran enfortir-ne el compromís suficient per encarar els reptes de futur.

Així doncs, les empreses necessiten remodelar els lideratges interns que no estiguin a l’alçada que aquesta nova era demanda.  Lideratges orientats al desenvolupament professional de les persones:

Principals objectius dels nous lideratges

  • Contemplar el desenvolupament professional dels seus equips com a objectiu estratègic.
  • Ser exemple dels valors on se sustenten la raó de ser de l’empresa i ser capaços de compartir i alinear les persones en el mateix propòsit.
  • Fomentar una comunicació clara que permeti proporcionar un feedback honest i constructiu, i donar espai a escoltar les persones.
  • Generar confiança impulsant les persones a assumir la màxima responsabilitat en la consecució dels seus objectius.
  • Fer partícips als equips en la configuració d’objectius i disseny d’estratègies, fomentant l’autogestió.
  • Impulsar la millora contínua, l’aportació constant de valor i el reconeixement pels èxits assolits
  • Mostrar valentia en reconèixer la responsabilitat quan les coses no funcionen i en adoptar les decisions que pertoquin en cada moment.
  • Estar preparat per assumir els requeriments de canvi que imposa el dia a dia sense perdre de vista el propòsit global de l’empresa.
  • Alimentar relacions saludables entre els membres del seu equip procurant que tothom disposi de les eines i recursos adequats per desenvolupar les seves responsabilitats amb garantia.